Ko nosedz ražotāja garantija?
DJI garantē, ka iegādātajam DJI produktam nav ražošanas vai materiālu defektu, to lietojot atbilstoši lietošanas instrukcijām un citiai pavadošajau dokumentācijai garantijas periodā. Pavaddokumentācija ietever, bet neaprobežojas, ar: lietošanas pamācību, drošības noteikumiem, aplikācijas notifikācijām, lietotāja atbalsta dokumentiem.

Dažādu produktu un to daļu garantijas periods atšķiras, informācija par konkrēta produkta garantijas termiņiem meklējama http://www.dji.com/lv/service/policy. Produkta garantijas termiņa ritējums sākas produkta piegādes dienā, ja vien nepastāv cita vienošanās starp jums un DJI.


Atsevišķām detaļām ražotāja noteiktais garantijas laiks var būt īsāks, kā galvenajai ierīcei, piemēram, baterijām, ražotāja garantijas periods ir 6 mēneši pie nosacījuma, ka kopējais uzlādes ciklu skaits ir zemāks par 200.

Kādi gadījumi netiek segti ražotāja garantijas ietvaros?


Ražotāja garantija nesedz sekojošus gadījumus:


 • Kritieni vai uguns/degšanas bojājumi, kuru cēlonis nav ražošanas defekti, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar pilota kļūdām;
 • Bojājumi, kuri radušies, ražotāja neparedzētā veidā modificējot vai izjaucot produktu, vai arī nelietojot to atbilstoši lietošanas pamācībām un instrukcijām;
 • Bojājumi, kuri radušies ražotāja neautorizēta servisa pakalpojumu rezultātā;
 • Bojājumi, kuri radušies neautorizētas elektronikas modifikācijas vai neparedzētas lādēšanas ierīces izmantošanas rezulātā;
 • Bojājumi, kuri radušies lidojumā, kurš nav noritējis saskaņā ar ražotāja pamācībām un instrukcijām;
 • Bojājumi, kuri radušies, izmatojot produktu lidojumam nepiemērotu laika apstākļu dēļ (piemēram, stiprs vējš, lietus, smilšu/putekļu vētra, u.tml.);
 • Bojājumi, kuri radušies, lietojot produktu spēcīgas elektromagnētiskā interferences vidē (piemēram, tiešā tuvumā radio translācijas torņiem, augstsprieguma līnijām, elektrostacijām un apakšstacijām, u.c.);
 • Bojājumi, kuri radušies, lietojot produktu citu bezvadu elektronisku ierīču radītas interferences apstākļos (piemēram, raidītāji, WiFi signāli, video straumēšanas ierīces);
 • Bojājumi, kuri radušies, izmantojot produktu, kura pacelšanās svars pārsniedz dokumentācijā norādīto maksimālo pieļaujamo;
 • Bojājumi, kuri radušies, lietojot produktu ar novecojošām vai bojātām detaļām/komponentēm;
 • Bojājumi, kuri radušies trešo ražotāju komponenšu vai rezerves daļu kvalitātes neatbilstības vai savietojamības trūkuma rezultātā ar DJI produktu;
 • Bojājumi, kuri radušies, lietojot produktu ar bojātu vai nepietiekami uzlādētu bateriju;
 • Ražotājs negarentē nepārtrauktu vai bezkļūdu ierīces darbību;
 • Jūsu datu zudumu vai sabojāšanu produkta atmiņā vai atmiņas kartē;
 • Ierīcē instalētas vai vēlāk uzstādītas programmatūras kļūmes;
 • Bojājumi, kuri radušies trešo ražotāju produktu vai komponenšu kļūmes rezultātā, arī gadījumā, ja trešā ražotāja produkts ir ticis autorizēti integrēts DJI produktā;
 • Bojājumi, kuri radušies jebkura ne-DJI tehniskā vai cita veida produktu lietotāja atbalsta rezultātā (piemēram, kļūdaina produkta sagatavošana lietošanai vai publiskajā telpā pieejamu padomu izmantošana);
 • Produktam nav salasāmi vai ir noņemti identifikācijas marķējumi.
0