Ko nosedz ražotāja garantija?
DJI garantē, ka iegādātajam DJI produktam nav ražošanas vai materiālu defektu, to lietojot atbilstoši lietošanas instrukcijām un citai pavadošajai dokumentācijai garantijas periodā. Pavaddokumentācija ietever, bet neaprobežojas, ar: lietošanas pamācību, drošības noteikumiem, aplikācijas notifikācijām, lietotāja atbalsta dokumentiem.


DJI produktu garantijas laiks - 2 gadi.


Atsevišķām detaļām ražotāja noteiktais garantijas laiks var būt īsāks, kā galvenajai ierīcei, piemēram, baterijām, ražotāja garantijas periods ir 6 mēneši pie nosacījuma, ka kopējais uzlādes ciklu skaits ir zemāks par 200.

Kādi gadījumi netiek segti ražotāja garantijas ietvaros?


Ražotāja garantija nesedz sekojošus gadījumus:


 • Kritieni vai uguns/degšanas bojājumi, kuru cēlonis nav ražošanas defekti, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar pilota kļūdām;
 • Bojājumi, kuri radušies, ražotāja neparedzētā veidā modificējot vai izjaucot produktu, vai arī nelietojot to atbilstoši lietošanas pamācībām un instrukcijām;
 • Bojājumi, kuri radušies ražotāja neautorizēta servisa pakalpojumu rezultātā;
 • Bojājumi, kuri radušies neautorizētas elektronikas modifikācijas vai neparedzētas lādēšanas ierīces izmantošanas rezulātā;
 • Bojājumi, kuri radušies lidojumā, kurš nav noritējis saskaņā ar ražotāja pamācībām un instrukcijām;
 • Bojājumi, kuri radušies, izmatojot produktu lidojumam nepiemērotu laika apstākļu dēļ (piemēram, stiprs vējš, lietus, smilšu/putekļu vētra, u.tml.);
 • Bojājumi, kuri radušies, lietojot produktu spēcīgas elektromagnētiskā interferences vidē (piemēram, tiešā tuvumā radio translācijas torņiem, augstsprieguma līnijām, elektrostacijām un apakšstacijām, u.c.);
 • Bojājumi, kuri radušies, lietojot produktu citu bezvadu elektronisku ierīču radītas interferences apstākļos (piemēram, raidītāji, WiFi signāli, video straumēšanas ierīces);
 • Bojājumi, kuri radušies, izmantojot produktu, kura pacelšanās svars pārsniedz dokumentācijā norādīto maksimālo pieļaujamo;
 • Bojājumi, kuri radušies, lietojot produktu ar novecojošām vai bojātām detaļām/komponentēm;
 • Bojājumi, kuri radušies trešo ražotāju komponenšu vai rezerves daļu kvalitātes neatbilstības vai savietojamības trūkuma rezultātā ar DJI produktu;
 • Bojājumi, kuri radušies, lietojot produktu ar bojātu vai nepietiekami uzlādētu bateriju;
 • Ražotājs negarentē nepārtrauktu vai bezkļūdu ierīces darbību;
 • Jūsu datu zudumu vai sabojāšanu produkta atmiņā vai atmiņas kartē;
 • Ierīcē instalētas vai vēlāk uzstādītas programmatūras kļūmes;
 • Bojājumi, kuri radušies trešo ražotāju produktu vai komponenšu kļūmes rezultātā, arī gadījumā, ja trešā ražotāja produkts ir ticis autorizēti integrēts DJI produktā;
 • Bojājumi, kuri radušies jebkura ne-DJI tehniskā vai cita veida produktu lietotāja atbalsta rezultātā (piemēram, kļūdaina produkta sagatavošana lietošanai vai publiskajā telpā pieejamu padomu izmantošana);
 • Produktam nav salasāmi vai ir noņemti identifikācijas marķējumi.
Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.